Instructeurs (voor) opleiding

Opzet

De loopbaan van een instructeur begint met een Instructeur VoorOpleiding (IVO).
De IVO bestaat uit een combinatie van theorie- en praktijkdagen gedurende een intensieve training eigenvaardigheden. Zowel zeiltechnische als didactische vaardigheden komen uitgebreid aan de orde. Halverwege de IVO krijgt iedere instructeur in spé een evaluatie en advies. Zijn de zeiltechnische vaardigheden voldoende, dan mag u aan het einde van de training een CWO IV zeezeilen examen afleggen. Indien uw vaardigheden nog niet op niveau zijn dan wordt het examen CWO zeezeilen IV beperkt afgenomen. Bij het examen is vaak een CWO-gecommitteerde aanwezig.

In het kort

U bent ouder dan 18 jaar en beschikt over veel zeilervaring en ruime ambitie om zeilinstructie te geven. Heeft u nog niet de vereiste papieren en ervaring dan volgt eerst een assesment. Liggen uw zeiltechnische vaardigheden op CWO-III niveau, dan kunt u examen doen. Vervolgens kunt u instappen in ons Assistent Instructeur Programma. Waarvan de Instructeurs Voor Opleiding (IVO) het begin is en gevolgd wordt door een periode van begeleiding en actief zeilen als assistent of co-schipper.

Ingangseisen IVO

Om succesvol de training voor zeezeilinstructeur te kunnen doorlopen zijn de volgende minimale kwalificaties vereist:

  • meerdere jaren zeilervaring waarvan tenminste twee jaar op een kajuitzeiljacht
  • logboek met aantoonbaar tenminste 750 mijl als schipper of co-schipper
  • talent voor het overdragen van leerstof
  • brede maatschappelijke belangstelling
  • werk- en denkniveau tenminste hbo
  • minimaal 15 dagen/avonden per jaar beschikbaar voor het geven van instructie

Afrondingseisen IO

Om te slagen voor deze Instructeur Opleiding voldoen je aan de volgende eisen:

  • Je bent geslaagd voor het Proeve van Bekwaamheid CWO Zeezeilen (met inbegrip van een eventueel schriftelijk onderdeel wat daarbij hoort.
  • Je beschikt over een Marcom-B, TKN Diploma en eventueel het RR&P diploma.
  • Je benst geslaagd voor je proeve van bekwaamheid voor Zi-2, is beginnend instructeur Zeezeilen.

Het is een lang en intensief traject. Maar dat is ook niet voor niks. Als zeezeilinstructeur bent u verantwoordelijk voor bemanning en schip in soms extreme omstandigheden waarin daadkrachtig optreden een must is en fouten maken gewoon niet kan. Daarnaast bent u belast met het leerpad van uw cursisten en bovenal bent u gastheer aan boord van onze boten. De beloning voor al uw inspanning is echter groot. Want wat t is er nu mooier dan absolute beginners in een lesgeeftraject op te leiden tot zelfstandig schipper en deze met een big smile van boord te laten gaan. Want dat kunt u na deze opleiding.